Bytové domy v Bratislave vrátane realizácie a predaja bytov a nebytových priestorov

Bytový dom na Námestí Slobody. Podarilo sa veľmi racionálne umiestniť pohodlné bývanie na malom priestore so všetkým mestským komfortom Bytový dom na Mikulášskej ul. v historickej časti mesta, architekti Prof. Rastislav  Janák a Štefan Svetko Bytový dom na rohu Lazaretskej a Ferienčíkovej Bytový dom v Devínskej Novej Vsi (ul. Jána Poničana) získal ocenenie roka za najlepšiu ekonomiku stavby…

Viac