ELEKTRÁREŇ NA SPLYŇOVANIE 0,3 MW V ŠTÚROVE

Elektráreň na drevoštiepku bola pripojená na sieť 21.12.2013 v areáli priemyselného parku v Štúrove s elektrickým výkonom 300 kW. Technologické zariadenie je pôvodné, inštalované ako  prototyp. Nedosahuje však plánované parametre. Je potrebné vymeniť podstatné časti technológie. Investícia môže byť zaujímavá pre tých, ktorý majú k dispozícii alebo vedia získať osvedčenú technológiu splyňovania biomasy (nie je nutné,…

Viac

GORALSKÁ DEDINA

Ponuka reaguje na nový typ voľno časových aktivít a rekreácie v súčasnom vývoji Európskeho cestovného ruchu – family village, čo u nás pripomína koncept vidieckej turistiky. Zámerom je vytvoriť pre celé rodiny ale aj pre manželské páry možnosť relaxácie „ďaleko od hlučného davu“, avšak s pohodlím, na ktoré je moderný človek už zvyknutý. Práve taká lokalita existuje na rozhraní…

Viac

OBNOVA KAPUCÍNSKEJ ULICE S ČIASTOČNÝM PREKRYTÍM STAROMESTSKEJ ULICE

V spolupráci s pamiatkovým úradom a mestom je zámerom premostením Staromestskej ulice postaviť na pravej strane smerom od Zámockej ulice rezidenčný hotel a po ľavej strane parkovací dom. Plateau, na ktorom by stál rezidenčný hotel, by sa rozšírilo smerom k Dunaju, vytvorilo by sa malé námestie na konci Židovskej ulice a sprístupnili by sa hradby zo severnej strany. Na hornej…

Viac

VÝSTAVBA BYTOV V ZÁHORSKEJ BYSTRICI

Záhorská Bystrica poskytuje dobré možnosti pre výstavbu nízkopodlažných bytových domov, komplexov s radovou zástavbou a samostatných rodinných domov. Investori, ktorí by mali záujem o tento investičný zámer, by vytvorili akciovú spoločnosť so základným kapitálom potrebným na výkup pozemkov a vybudovanie technickej infraštruktúry celého areálu. Predbežné konzultácie s niektorými vlastníkmi pozemkov a so stavebným úradom preukazujú realizovateľnosť tohto zámeru. V prípade záujmu o účasť…

Viac