PROJURIS a.s. Vám pomôže

ako investičný poradca

  • vyhľadať obchodné a investičné príležitosti,
  • kúpiť alebo predať podnik,
  • dohodnúť joint venture,
  • poradiť vo všetkých fázach investovania od jeho plánovania až po realizáciu,
  • založiť alebo zmeniť obchodnú spoločnosť, viesť korporačnú agendu,
  • urobiť due diligence a vyhodnotiť investičné projekty,

ako realitný poradca

  • pripraviť, postaviť a predať bytové a rodinné domy a občiansku vybavenosť

nielen na Slovensku a v EU ale aj na Ukrajine, v Turecku, v Číne, vo Vietname, v Izraeli alebo v niektorej z afrických krajín.

Spolupracujú:
Brejčák Ján

Goralská dedina s.r.o.
Rozvoj cestovného ruchu na Zamagurí

Čarnogurský Ivan

IPEC Project Consult s.r.o.
Developovanie obytných a administratívnych súborov stavieb

Ďurana Ján
Fedoročko Dušan

Real Konzult Slovakia s.r.o.
Obchodovanie v energetike

Gembický Július

Promotion služby

Grošaft Igor

KVARTET a.s.
Ponuka obchodných a výrobných príležitostí v Partizánskom v areáli bývalých Baťových závodov

Harach Ľubomír

LHC s.r.o.
Obnoviteľné zdroje energie

Haran Gad

Gad Haran Development Ltd.
Príprava a realizácia projektov najmä v energetike

Hodermarský Jozef

FinGeo s.r.o.
Poskytovanie komplexných geologických prác a služieb

Hoffmann Ladislav

Investment Consulting International s.r.o.
Výstavba obytných súborov a objektov občianskej vybavenosti

Janči Peter
Kerekeš Peter

PKT s.r.o.
Inžinierska činnosť

Konôpka Vladislav

Obchodná a realitná činnosť

Kovačovič Jozef
Kujan Martin
Lipka František
Nevický Otto
Norulák Pavol

Vzťahy s Ukrajinou

Pásztor Štefan

DANAGRA s.r.o.
Stroje a zariadenia v poľnohospodárstve a obnoviteľné zdroje energie

Renčko Juraj

Ecofin Consulting s.r.o.
Financovanie rozvojových projektov

Roman Miroslav

NTE Development s.r.o.
Energetické využívanie biomasy

Sokolík Andrej

Dopravné stavby a inžinierstvo

Sokolíková Ľubica

Voľnočasové aktivity

Soldoš Peter

Príprava a rozvíjanie projektov v priemysle a energetike

Tomášik Milan

GESI s.r.o.
Geodetické práce a služby

Turkovič Ľubomír

LT Eng s.r.o.
Projektová a inžinierska činnosť v priemysle, stavebníctve a energetike

Vaculík Jozef

Právne služby

Valach Vladimír

Volt consulting s.r.o.
Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti energetiky

Valko Ján

Obchodné vzťahy s Afrikou

Vitéz Miroslav

Obchodné vzťahy so Srbskom a Chorvátskom

Vizváry František

Obchodné vzťahy so Španielskom a Portugalskom

Wahl Zuzana

Investičná a konzultačná činnosť vo vzťahu k teritóriám severských štátov

Závodný Ivan
Zvala Lukáš

Obchodovanie a investovanie v krajinách Blízkeho a Stredného východu